Vijf lln. FAIRTRADERAAD Maerlant-ath. gaven in d’Oefenschool, 5de lj. (meester Joeri Temmerman), een lesje over fair trade

Naar aanleiding van de week van de fair trade kwamen VIJF  gemotiveerde leerlingen uit 6HW  – Liya Bouwens, Kyara Brulet, Thaïsa Dehenauw, Noa Van Hollebeke, Koby Vella –  en lerares geschiedenis Magali Hawkins, een lesje over FAIR TRADE geven in het 5de leerjaar. (Heel leuk om te zien omdat sommigen 7 jaar geleden bij hem in de klas zaten!) De 5de jaars kregen een duidelijke uitleg over eerlijke handel en  gevarieerde oefeningen en als afsluiter leerden we nog het aanstekelijke fairtradeliedje. Als kers op de taart kregen ze een paar proevertjes: fairtradefruitsap, -chocolade en -chipjes. Het viel in de smaak!