Nieuwe leerlingenraden 20 jaar geleden. In de Maerlant-middenschool waren Evelien Blomme en Joke Goethals co-voorzitster. In het Maerlant-atheneum was Soizik Van Huele voorzitster.

En zo stond het in de Maerlantkrant: