Taalfilosofietje: verkies je CONSERVATORIUM dat aan bewaarplaats doet denken of gaat je voorkeur naar (MUZIEK)ACADEMIE, dat verwijst naar Platonische filosofie? De Stedelijke Muziekacademie in Blankenberge is nu gevestigd in lokalen die eertijds RNS en KA (nu Maerlant) een redelijk illustere toegang boden.

Academie…in Athene ooit de tuin van Academus, waar filosofen van de Platonische school  samenkwamen. Aan de universiteit heet een schooljaar ‘academiejaar’. Een academie is vooral een universiteit, een hogeschool. ‘Muziekacademie’ is zo ongeveer synoniem van ‘conservatorium’

Dit woord komt van het Latijn. ‘Conservare’ is ‘bewaren’. In het Italiaans kreeg ‘conservatorio’ de betekenis ‘armenhuis’, ‘weeshuis’, waar mensen ‘bewaard’ werden. En later werd het ‘muziekacademie’, ook in het Nederlands.

De Stedelijke Muziekacademie in de De Smet de Naeyerlaan heeft een statige toegang  in het midden en twee gebouwen links en rechts. Ze dateren van 1928, ze zijn neoclassicistisch. In het gebouw rechts woonde tot begin de jaren tachtig de directeur van de RNS, links was de woning van de econoom. Toen had de school nl. een internaat. Op de gevels zijn cartouches aangebracht met de letters SN (Staatsnormaalschool) en EN (Ecole Normale de l’Etat)

De verkoop van deze gebouwen en tuinen van de Rijksnormaalschool aan de stad Blankenberge stemt me nog steeds weemoedig. Het Maerlant-atheneum dat die waardevolle schrijversnaam kreeg in de jaren ’90 had een statige toegang kunnen behouden die leidde naar het hoofdgebouw dat men via het sportveld (ooit de moestuin van de school en voor het internaat) in schoonheid had kunnen benaderen. De ruimte in de gebouwen  was even nuttig geweest voor de school.