75 Jaar geleden had de CONFERENTIE VAN POTSDAM plaats in Schloss Cäcilienhof. De kaart van Europa wordt er hertekend en zeker die van Duitsland. Maerlant-ath. lln. waren wel eens in en bij dit kasteeltje, dat in WO II niet tot puin was gebombardeerd.

2012

Doordat Schloss Cäcilienhof buiten het centrum van Postdam ligt, waren Maerlant-ath.-lln er maar zelden tijdens Berlijnreizen, d.w.z. als ze een eigen bus ter beschikking hadden

Berlijnreis 1992

Kasteel Cecilienhof  – fraai kasteeltje in landelijke Britse cottagestijl –   in Potsdam werd tijdens WO1 gebouwd voor kroonprins Wilhelm en zijn echtgenote Cecilie. Zij woonde hier tot in 1945 en kon nog op tijd vluchten voor de inval van het Rode Leger.

In juli 1945 werd het kasteel uitgekozen voor de conferentie van de geallieerde overwinnaars. . Stalin wilde Truman en Churchill het liefst naar Berlijn uitnodigen om over de toekomst van Duitsland te beslissen. De Sovjets hadden immers Berlijn bevrijd. Maar de Duitse hoofdstad bood na de bombardementen en straatgevechten geen enkele plaats meer om die conferentie te laten plaatsvinden.

Op de conferentie van Potsdam hertekenen de overwinnende mogendheden de kaart van Europa. Polen wordt naar het westen opgeschoven. Rusland palmt het oostelijke deel in, als compensatie krijgt Polen de Duitse gebieden ten oosten van de lijn die gevormd wordt door de rivieren Oder en Neisse. Twaalf miljoen Duitsers of Duitstaligen worden verjaagd uit gebieden die ze al eeuwen bewonen. De Sovjet-Unie bestendigt de annexatie van de Baltische republieken Estland, Letland en Litouwen, die ze in 1939, onder het niet-aanvalsverdrag tussen Stalin en Hitler, had uitgevoerd.

Duitsland wordt door de geallieerde mogendheden verdeeld in drie bezettingszones: een Britse in het noordwesten, een Russische in het oosten en een Amerikaanse in het zuidwesten. Binnen de Amerikaanse zone wordt later de Franse zone gecreëerd.

Men spreekt van de 4D’s: denazificatie, demilitarisering, democratisering, decentralisering

Tijdens die conferentie vindt een coup de theâtre plaats. Winston Churchill is bij de opening aanwezig. Maar zijn partij incasseert een zwaar verlies bij de verkiezingen van 5 juli en zijn stoel wordt ingenomen door Labour-premier Clement Attlee