Oud-ll. Maerl.-ath.(2006) Vincenzo Demeulenaere, master in de geschiedenis UGent, krijgt One Team Award van de UK Mission

Enzo De Meulenaere schreef me eerder al  over zijn diplomatieke baan: “Ik ben beleidsmedewerker aan de Britse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (1 van de 3 Britse diplomatieke missies in Brussel, naast de bilaterale Ambassade en de Missie bij de NAVO). In het kader van die functie moet ik regelmatig verschillende reizen naar andere Europese hoofdsteden maken.

Ziehier een link naar de UKRep https://www.gov.uk/world/organisations/uk-representation-to-the-eu

Vincenzo Demeulenaere is master in de geschiedenis (UGent) en publiceerde de wetenschappelijke paper.

Gisteren schreef hij me:

Aan de UK Mission to the EU wordt maandelijks een ‘One Team Award’ uitgereikt aan één van de vele medewerkers van de diplomatieke missie. De Award wil zo medewerkers die zich hebben ingezet om een inclusieve werkomgeving te creëren, ‘above and beyond’ hun dagdagelijkse werkzaamheden gaan of hebben bijgedragen aan de zgn. ‘collective – capacity building’ in de schijnwerpers plaatsen. Iedereen kan een collega nomineren voor de Award, waarna een comité geleid door de Deputy Head of Mission de finale beslissing neemt. Tijdens een All Staffer-meeting o.l.v. de Ambassadeur of deputy- Ambassadeur wordt dan de winnaar bekend gemaakt en wordt een certificaat uitgereikt.

Ik kreeg de juli- Award vanwege mijn verschillende blogs en lezingen over verschillende tijdsvakken / gebeurtenissen in de Belgische/Britse geschiedenis – bijv. de 80 Jarige Oorlog, de Bourgondiërs of de vroegmoderne centralisatie -. Deze events werden bijzonder geapprecieerd door mijn Britse collega’s, waardoor ik genomineerd werd en uiteindelijk ook de Award heb gewonnen.

feb. 2020 deelnemer AK-Quiz Bond Onze Scholen
Gezelle-zoektocht sept. 2005
lokaal Nederlands-Duits in 2006