14 juli : Frankrijk viert zijn nationale feestdag … bestorming van de Bastille in 1789 en begin van de Franse Revolutie – Parijs was vroeger wel vaker reisdoel voor schoolreizen, o.a. in 1953, toen oud-leerling, bekend kunstenaar Roger Wittevrongel er tekeningen maakte + over Frygische muts

De Frygische muts is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en weer wat naar beneden valt. Volgens de sage droeg de Frygische koning Midas die om de ezelsoren die hij als straf voor zijn domheid van de goden had gekregen te verbergen.

Mariane, het nationale symbool van Frankrijk, een soort vrijheidsgodin,  draagt er een, als symbool van het ooit tot slavernij vervallen Franse volk, dat zich ervan bevrijd heeft.

In ’t Schelpje, een schooltijdschrift van de RNS Blankenberge, vonden we enkele van de tekeningen van Roger Wittevrongel van tijdens en na de Parijsreis in 1953.

Roger Wittevrongel, Blankenbergenaar (geb. 1933) werd onderwijzer in de RNS Bl’ge en volgde daarna een opleiding aan de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Hij werd een bekend tekenaar, schilder en graficus. Zijn werk noemt men hyperrealistisch.

Later vonden vaker Parijsreizen plaats , georganiseerd door de Bond Onze Scholen én door leraar Frans Arnold Bekaert. De laatste Parijsreis dateert al van 2009.

My beautiful picture