750 Jaar BL’b: een virtuele historische ontdekkingstocht met twaalf verhalen in twaalf filmpjes – SIGNS OF TIME –Tal van oud-leerlingen Maerlant-ath. stelden ze samen en presenteren ze. Oud-schepen Katrien Van Ryssel heeft het over DE SCHOLEN VAN WELEER, ook over RMS en RNS en ‘ATHENEUM’

de Rijksmiddelbare School
De Staats- (Rijks)normaalschool

Katrien Van Ryssel,  de vorige onderwijsschepen belicht in het filmpje het ontstaan en de geschiedenis van het onderwijs in Blankenberge…over de Armenschool, het Sint-Pieterscollege, de Sint-Jozefschool (nunneschole), de Visserijschool, de Rijksmiddelbare School, het Koninklijk Atheneum, de Rijksnormaalschool.

Uit de korte uiteenzetting lijkt het alsof het Koninklijk Atheneum – de naam Maerlant-atheneum wordt in het filmpje niet genoemd – al heel lang bestaat. Over de Rijksnormaalschool wordt niet gezegd dat het een school was waar onderwijzers werden gevormd.