Blankenbergse straten naar schrijvers genoemd. Ze inspireren in coronatijden tot het lezen van een gedicht, een prozatekst. Acht straten dragen een schrijversnaam. Vandaag nog twee ervan. ALBRECHT RODENBACH en RAYMOND BRULEZ

Een wandelingetje maken van de Rodenbachstraat (de straat tegenover de ingang van het ziekenhuis …een eindje Vredelaan langs het Maerlant-atheneum en dan linksaf de Karel Deswertlaan in even kijken naar nekele mooie villa’s aan de linkerstraatzijde, tot in de De Smet de Nayerlaan, naar rechts voorbij het station en dan het eerste straatje naar links. …

More

Het Maerlant-atheneum heeft in de 3de gr. twee beroepsrichtingen: MECHANISCH ONDERHOUD en VERZORGING. De leerlingen uit deze richtingen kunnen mede onmisbare pioniers zijn, ook in een wereld na corona. Wim Broes, leraar metaalbewerking schetst hun kansen en hun waarde

Wim Broes schrijft: De afgelopen twee maanden werden we overstelpt met berichtgeving over de helden van de maatschappij … intussen is dit een klein beetje aan het afzwakken en ligt de focus jammer genoeg meer en meer op politieke spelletjes en de wederopbouw. Ik denk dat dit een positief signaal kan zijn voor onze beroepsgerichte …

More

Coronatijden…veel afstandsleren, maar ook activiteit op school: ZILVERMEEUW…directrice, secretaresse, kleuterleidsters, lager schooljuffen, zorgcoördinatrice zorgen voor opvang leerlingen …en nog wel meer

We waren vanmorgen even op bezoek in de Zilvermeeuw-basisschool. Directrice Birgit Laporte aan het werk in haar bureau en ook kleuter- en lagere schooljuffen – een van hen in direct zoomcontact met haar leerlingen van het 4de lj. – ook een secretariaatsmedewerkster en een mvd-personeelslid noodzakelijke schoolwerkzaamheden uitvoerend.

Niet vergeten: 25/04 –morgen: GEEN barbecue Bond Onze Scholen (aansluitend op open Maerlantcampusdag) –geen flyer, geen uitnodiging. Vermaledijde coronacrisis

Dit alles moeten we missen: Elk jaar weer slaagt de Bond Onze Scholen, met als spilfiguur voorzitter Peter Lips, erin om enkele honderden mensen zich die avond goed te laten voelen, door het lekkere maal (de ribbetjes, de braadworst, de brochettes, de lekkere groenten en sausjes, de vegetarische en de visschotel schotel) en zeker ook …

More

Blankenbergse straten naar schrijvers genoemd. Ze inspireren in coronatijden tot het lezen van een gedicht, een prozatekst. Acht straten dragen een schrijversnaam. Vandaag twee ervan. CONSCIENCE en (Philips) MARNIX Van Sint Aldegonde.

Een wandelingetje maken van het pleintje met het Consciencemonument  aan de overkant van de Markt en dan naar de Cosciencestraat even te noorden (met enkele redelijk prestigieuze gebouwen) en dan over de Markt naar de De Smet De Naeyerlaan en dan zuidwaarts tot de eerste straat voorbij het kruispunt met de Van Maerlantstraat, de Marnixstraat …

More

Coronatijden…veel afstandsleren, maar ook activiteit op school: d’Oefenschool…directrice in internetvergadering op school, secretaresse, kleuterleidsters, lager schooljuf zorgen voor opvang leerlingen …en nog wel meer

Zowel achter gesloten schooldeuren als op de speelplaatsen waren personeelsleden aan het werk. Lindly Van Reck, directrice, was alleen in haar bureau, waar ze via de computer een vergadering bijwoonde. En er was leerlingenopvang zowel voor lagere schoolkinderen als voor kleuters. Juf Lynn was in haar klas les aan het geven aan de leerlingen van …

More

Aanloopleren in het Maerlant-ath. na drie dagen na de paasvakantie. Joost Coudeville, Silke Vantournout en Sofie Easton berichten

Sofie Easton, onderwijzeres 5de lj. Zilvermeeuw-basisschool Vandaag o.a. les over ‘de ongelijke verdeling’. We werkten  in 2 groepen. De eerste groep startte om 9u, de tweede groep om 10u30. Alle leerlingen online en gemotiveerd om deel te nemen aan de les via Google ‘meet’. Tijdens de ‘meet-sessies’ heb ik ook al kennis gemaakt met de …

More

Aanloopleren in Zilvermeeuw en d’Oefenschool op dag 1 na de paasvakantie. Enkele onderwijzeressen zeggen hoe ze het aanpakken

Juf Jill Maene, 2de lj. Zilvermeeuw ik deelde vandaag alle rapportjes en taakjes uit. Ik ging van huis tot huis, gaf uitleg over de dagplanningen, een woordje uitleg bij de rapportjes en vooral heel belangrijk: een deugddoende babbel met ouders en leerlingen. Thuis gekomen na de middag liet ik de ouders via onze  gesloten facebookgroep …

More

Aanloopleren in het Maerlant-ath. op dag 1 na de paasvakantie. Twee leraressen en een leraar zeggen hoe ze het aanpakken

Kira Museeuw, lerares Nederlands en Duits 3de gr. Ik werk meestal met Google Meet-sessies en geef ‘live’ lessen in het Duits of Nederlands. Meestal moeten de leerlingen iets voorbereiden vooraf. Ze kunnen dit zelf via het digitale online bordboek of via Google Form-taken. Ook luister- en videofragmenten zijn opengesteld en kunnen ze bekijken en beluisteren. …

More

Hoe Maerlant-ath.-oud-lle (1993) Valerie Van Huele, lic. geografie, landmeetkunde, planning engineer bij DEME, de coronacrisis in Penang (Maleisië) beleeft.

Valerie Van Huele werkt in Penang voor DEME Dredging, Environmental and Marine Engineering NV is een wereldwijd actieve, in 1991 opgerichte, internationale groep van bedrijven die zich specialiseren op het vlak van baggeren, landwinning, haveninfrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie, windenergie, sanering etc. Zij is de dochter van Vic Van Huele – hij was …

More

20 April, vijf voor (en over) half negen: de schoolbel rinkelt op de Maerlant-campus, maar de leerlingen krijgen in hun huis les van de leerkracht vanuit haar/zijn huis. Zo massaal is dit voorheen nooit geschied. Veel en nieuwsoortig werk hebben docenten verricht: PRETEACHING…Op school, in de klas volgt later de vervolmaking.

Leraar Frans 2de en 3de gr. Tom Coasert geeft zijn eerste les aan 4A  “en masse, vermoedelijk… Leuke google meet met 35 man”: “les temps du passé” via google meet (instructie) Eva Barbiaux, lerares Frans, geschiedenis, handel, mavo en Go for it 1ste gr. heeft met al die vakken (vijf!) uiteraard veel werk gehad om …

More

BELOKEN PASEN…Een taalfilosofietje, ook over vensterluik en drieluik en over geloken (en ontloken) ogen

Vandaag is het BELOKEN PASEN, de laatste dag van de paasweek. ‘Beloken’ betekent ‘gesloten’. In mijn Middelnederlandsch Handwoordenboek vind ik al het woord LUKEN= toedoen, toeknijpen, sluiten. De hoofdtijden van het hedendaagse werkwoord LUIKEN zijn LOOK, GELOKEN. Het substantief LUIK heeft meer betekenissen…schot waarmee een opening in het huis kan worden gesloten (vensterluik), maar ook …

More