20/02/2020: Eerste gr. Maerl.-ath. rapportuitreiking – 60 jaar heette ‘rapport’ nog ‘bulletin’ – net voor de carnavalsvakantie

Veel ouders op deze ouderavond. Ouderavonden zijn geschikte momenten voor ouders om er met leerkrachten over de prestaties en resultaten van de leerlingen overleg te plegen. Zestig jaar geleden, toen ik in de 2de Grieks-Latijnse (het voorlaatste jaar secundair onderwijs) van het Koninklijk Atheneum Brugge zat, heette die cijferlijst, dat rapport (toen nog zonder commentaar …

More

EEN GRAMMATICAAL, LEXICAAL, KUNSTHISTORISCH TAALFILOSOFIETJE…RELIKWIE, RELIEKSCHRIJN VAN URSULA VAN MEMLING IN VAN EYCKBLOETIJD

Gisteren bekeek ik een documentaire over de restauratie van Van Eyks HET LAM GODS, waarin ik vaak het woordje RELIKWIE hoorde, telkens met het bepaald lidwoord HET. Ik dacht dat RELIKWIE vrouwelijk was en raadpleegde mijn Koenen-woordenboek van, waarin ik alleen ‘v’ (vrouwelijk vind. RELIEK heeft al langer beide genera en wellicht hierdoor zegt en …

More

17/02: 37 MAERLANT-ATH.-LLN. UIT 3DES EN 4DES KWAMEN NET NA DE SCHOOLUREN IN DE KLAS NEDERLANDS (J.COUDEVILLE) KIJKEN NAAR DE FILM THE DARKEST MINDS (VERFILMING VAN ALEXANDA BRACKENS ROMAN ’DE OVERLEVENDEN’

Joost Coudeville, de leraar Nederlands van al die leerlingen, nodigde hen uit op die vertoning. Hij schrijft me: “37 leerlingen uit 3 en 4 kwamen naar de verfilming kijken van De Overlevenden ofwel The Darkest Minds van Alexandra Bracken. Ook de 2 overige delen van deze trilogie staan klaar in de klas om te worden …

More

OUD-LEERLINGEN MAERLANT-ATH., BLANKENBERGSE POILITCI SANDY BUYSSCHAERT, EN PHILIP KONINGS, IN DAG-EN WEEKBLAD MET AANTREKKELIJKE PLANNEN….VOOR HET STRAND – HELMGRAS-, DE VAN MAERLANTSTRAAT – VEILIG VERHOOGD FIETSPAD

In het BRUGSCH HANDELS BLAD van 14/02 ontvouwt oud-leerling (1992) SANDY BUYSSCHAERT, schepen voor mobiliteit CD&V, plannen voor een veiliger kruispunt Van Maerlantstraat-Vredelaan en voor herinrichting van de Van Maerlantstraat, door o.a. aanleg van bredere voetpaden en een verhoogd fietspad  (na overleg met de scholen) In dagbladen van vandaag (HET LAATSTE NIEUWS EN HET NIEUWSBLAD) …

More

CARNAVAL HEEFT MET VASTEN TE MAKEN…WEGNEMEN VAN HET VLEES…OP HET CARNAVALSFEEST IN DE ZILVERMEEUW WAS ALLEEN SPRAKE VAN ONGEREMD VIEREN … OOK MET VEEL OUD-LLN. (DEEL 2 FOTO’S MET KINDEREN EN OUDERS E.A. ) + OVER H. LAMPO’S ‘WIJLEN SARAH SILBERMANN’

Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen. ‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht voor het vasten. In VASTEN ontdekt men VAST…vasthouden aan de strikte regels …

More

CARNAVAL HEEFT MET VASTEN TE MAKEN…WEGNEMEN VAN HET VLEES…OP HET CARNAVALSFEEST IN DE ZILVERMEEUW WAS ALLEEN SPRAKE VAN ONGEREMD VIEREN … OOK MET VEEL OUD-LLN. (DEEL 1 FOTO’S MET JUFFEN) + OVER HET MALMEDIAANSE CWARMÊ

Pas op het eind van de 16de eeuw ontstond het woord CARNAVAL in het Nederlands. Het kwam toen uit het Frans, dat het uit het Latijn had gehaald…iets van CARNEM LEVARE = het vlees wegnemen. ‘Carnaval’ kent oorspronkelijk het synoniem ‘vastenavond’, de nacht voor het vasten. In VASTEN ontdekt men VAST…vasthouden aan de strikte regels …

More

CARNAVAL HEEFT MET VASTEN TE MAKEN…WEGNEMEN VAN HET VLEES…OP HET CARNAVALSFEEST IN D’OEFENSCHOOL WAS ALLEEN SPRAKE VAN ONGEREMD VIEREN … OOK MET VEEL OUD-LLN. (DEEL 2 FOTO’S MET KINDEREN EN FAMILIELEDEN) + OVER ASWOENSDAG

De carnavalperiode eindigt met vastenavond, de dinsdagavond voor Aswoensdag, de dag waarop de Vastentijd begint. Op Aswoensdag laten (lieten) rooms-katholieken en sommige protestanten zich in de kerk een askruisje zetten. De priester spreekt dan de bijbelse (Genesis 3,19) woorden: “In het zweet van uw aanschijn zult ge uw brood eten, totdat ge terugkeert tot de …

More