Eind april: Taal-en Cultuurstage in Berlijn 5/6 HW en 5/6 MT Maerl.-ath + uitwisseling met Berlijns Hans Carossa-Gymansium m. m. v. Algemene Afvaardiging Vlaamse Regering in Duitsland (Nic Vandermarliere, oud-ll. 1984). Voorbereidend gesprek op 28/02, Vlaamse Zaal Hotel Aazaert)

Tussen 27 april en 1 mei beleven de leerlingen van 5 en 6 Humane Wetenschappen en die van 5 en 6 Economie-Moderne Talen en Moderne Talen-Wetenschappen een Taal- en Cultuurstage in Berlijn. Twee dagen werken die leerlingen samen met jaargenoten van het Hans Carossa-Gymnasium in Berlijn én de werktaal is FRANS. Via de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Berlijn – vooral dankzij Nic Vandermarliere, oud-ll. 1984

een reünie op school in 1999autiful picture
Nic Vandermarliere met zijn oud-lerares geschiedenis Monique Devisscher en haar man

en de Agemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering (de Vlaamse ‘ambassadeur’)kwamen we in contact met die school en met de Vlaamse lerares Audrey Cornelis, die er lerares Frans/Engels/Debating is.

Gisteren hadden we met Nic Vandermarliere in Blankenberge (Vlaamse Zaal Hotel Aazaert) pratend over het belang van geschiedenis in het onderwijs, over de door geschiedenis en godsdienst beïnvloede van elkaar verschillende Duitsers,  een voorbereidend gesprek, over de ontvangst op donderdag 30 april in  de Belgische Ambassade in Berlijn.

bezoek Algemene Afvaardiging Vlaamse Regering (in de Belgische Ambassade Berlijn) 2018