In de Maerlantkrant van 17/03/1990 – 30 j. geleden: voortreffelijke tafeltennisresultaten van Marleen de Soete. Zij is nu advocate en schepen in De Haan. Zij is de moeder van Liya Bouwens (5HW)

Marleen De Soete was klas-jaargenote van oa. Fredric Leroy, hoogleraar VUB, van Istvan Praet, lecturer University Roehampton Londen, van Michael Monte, docent UGent, campus Kortrijk

In de Maerlantkrant-Deluxe, okt. 2013, schreef zij o.a.

Waar mijn leven tot mijn 15de vooral gedomineerd werd door het topsportleven en doordat alle schoolvakanties werden opgeofferd aan tafeltennisstages of – wedstrijden in binnen – en buitenland, veranderde dit volledig vanaf het vierde en vijfde middelbaar in het Koninklijk Atheneum.

In het Koninklijk Atheneum Blankenberge, zo heette de school toen nog,  was het les – en studieniveau hoog, doch men werd als scholier niet bij de hand gehouden. Integendeel, de leerlingen kregen er veel vrijheid en werden aangezet tot kritisch nadenken, verdraagzaamheid t.o.v. anderen, alsook zelfrelativering.

In het K.A. werd er ook geen onderscheid gemaakt:  alle studierichtingen zaten samen op de speelplaats en we kwam en ook allemaal buiten de schooluren samen in het toenmalige jeugdhuis DE KNOBBEL of voor een barbecue in iemands tuin om samen te chillen met muziek …

Ik heb er in elk geval een prachtige tijd beleefd en, belangrijker nog, er leren omgaan met vrijheid en verder mijn mannetje staan.

Meer zelfs, zonder de leraren van het K.A. had ik er niet eens van durven dromen om ooit advocaat te worden en een politieke carrière uit te bouwen.