Laatste schooldag voor de krokusvakantie: gekostumeerde leerlingen in de Zilvermeeuw-basisschool locatie Uitkerke…zijn ze gemaskerd, gemascherd of gemaskeerd?

MASkeren = met een masker bedekken, d.i. wat men met o.a. met carnaval doet. ‘Heb jij gemaskerd met carnaval?

MasKEren= verbergen, verbergen, verhullen. ‘Heb jij je bedoelingen gemaskeerd?

MasCHeren= zoals MASkeren, maar in het dialect. Frans Debrabander geeft als verklaring ‘bevlekken, zwart maken en verbindt het met het woord ‘roet’