21/02: Dag van de Moedertaal. Moedertaal is niet noodzakelijk de taal van de moeder. Op de foto leraressen, moeders van kinderen in het Maerlant

2004

Evy Woumans van de Universiteit Gent zegt dat we meer moedertalen kunnen  hebben en – dat je moedertaal niet noodzakelijk de taal van je moeder is .

De taal die je bij je geboorte hebt aangeleerd, is je “eerste taal” en de taal die je het best beheerst, is je “dominante taal”. Dat is de taal waarin je denkt en waarin je je het liefst uitdrukt.  Die eerste taal of dominante taal is niet noodzakelijk de taal van je moeder.”

De UNESCO, heeft 21 februari uitgeroepen tot Internationale Dag van de Moedertaal. Hiermee wil deze organisatie aandacht besteden aan de rijke taalvariatie, en ook ondersteuning vragen voor kwetsbare talen.

2006
2010
2007
2005