20/02/2020: Eerste gr. Maerl.-ath. rapportuitreiking – 60 jaar heette ‘rapport’ nog ‘bulletin’ – net voor de carnavalsvakantie

Veel ouders op deze ouderavond. Ouderavonden zijn geschikte momenten voor ouders om er met leerkrachten over de prestaties en resultaten van de leerlingen overleg te plegen.

Zestig jaar geleden, toen ik in de 2de Grieks-Latijnse (het voorlaatste jaar secundair onderwijs) van het Koninklijk Atheneum Brugge zat, heette die cijferlijst, dat rapport (toen nog zonder commentaar bij de cijfers) BULLETIN. De 15de herziene editie van van Dale noemt dit woord ‘verouderd’

BULLETIN is duidelijk een verkleinwoord…van BULLE (Frans), dat STEMPEL betekent en dat zeker verband houdt met het Nederlandse woordje BUL = open pauselijke brief. BUL is wel verwant met BILL (Engels)