14/02/’20 : AUTEUR C. VEKEMAN PRAAT MET LEERLINGEN 6A OVER ZIJN OEUVRE… ONTSTAAN, EVOLUTIE… EN LEEST VOOR

In een gemoedelijke en ontspannen sfeer praatte de auteur over zijn werk – gedichten, romans, essays, columns, boekbesprekingen voor De Morgen en De Standaard en voor Klara. De leerlingen stelden in de literatuurkamer van de stedelijke bibliotheek vragen aan de auteur over hem en zijn werk, waarvan allen een roman of verhalenbundel of gedichtenbundel hadden gelezen.

Vekeman beantwoordde hun vragen met veel betrokkenheid en verwees hierbij naar zijn eigen lectuur, zijn interesse in country-zangers en countrymuziek,  menselijke problemen in het algemeen, zijn bekommernis om taal en stijl….Hij is een verwoed fictie-lezer, maar de jongste jaren gaat heel veel tijd naar het lezen van biografieën (van countryzangers)

Deze auteurslezing geschiedde in samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek. (Inge Desutter (oud-lle 1985) leidde de schrijver in.

Kira Museeuw, lerares Nederlands en Christian Bols, leraar r.k.-godsdienst luisterden mee.

Oud-leraar Jaak Coudeville las introducerend een fragmentje voor uit een recent interview in De Morgen met Jeroen Brouwers, waarin de bijna 80-jarige Nederlandse, in België wonende, veel gelezen en bewonderde auteur het had over C. Vekeman: Weet je wat ik jammer vind? Dat zo’n talent als Christophe Vekeman niet meer op waarde wordt geschat in Nederland. Ik vind zijn romans doodgewoon heel prachtig, ik heb er veel sympathie voor. Maar in Nederland moet je daar niet mee aankomen. ‘Wie is dat in godsnaam?’, zeggen ze. Hij is nochtans baldadig.”

Reactie's