11/02: LEERLINGEN 6TLBLA EEN HALVE DAG IN HET BRUGSE GERECHTSGEBOUW: MET GIDS ZITTING BIJWONEN EN ASSISENZAAK NASPELEN

Lerares n.c. moraal Manu Borghans bericht me:

We werden begeleid door een gids, woonden enkele zittingen bij en speelden het verloop van een assisenzaak na. 

Deze uitstap past in het kader van de leerplannen van de levensbeschouwelijke vakken en de vakoverschrijdende eindtermen en heeft als doel de humane vorming van de leerlingen te ondersteunen.

Reactie's