IN DE BIB, WAAR OP 13/02 LLN. 2DE J. MAERLANT-ATH. EEN SCHRIJVERSLEZING BIJWOONDEN, WORDEN BOEKEN UIT BLANKENBERGES VERLEDEN TENTOONGESTELD, WAARONDER E. BILE’S ‘DE RIJKSMIDDENSCHOOL TE BLANKENBERGE 1883-1983’. JONGEREN BESEFFEN NIET DAT HET MOOIE BIBGEBOUW OOIT DE RMS BL’BERGE WAS: “EEN PRACHTIG EN GROOTSCH PALEIS MET ZIJNE OUDERWETSCHE TORENTJES”

Dit laatste was te lezen in de GAZETTE VAN BRUGGE van 7 april 1883. In 1976 verhuisde de RMS van de Onderwijsstraat  naar de Kong Albert I-laan. In het gebouw in de Onderwijsstraat (in 1883 heette de straat Oostdijk) namen toen de beroepsafdelingen van het Koninklijk Atheneum hun intrek. De basisschool ZILVERMEEUW, eerst ook in de Onderwijsstraat,  was in de late jaren ’70 naar de Groenestraat verhuisd.

In het sprankelend vernieuwde schoolgebouw kwam de stadsbibliotheek terecht, waar oud-lle (1974)  Christine Deprest 35 jaar bibliothecaris was – tot 2017 -,

waar nu lerares Bubbe Bollaert Bilés boek in de handen houdt.