15 JAAR GELEDEN ORGANISEERDE MOS (MILIEUZORG OP SCHOOL) DE EERSTE DIKKETRUIENDAG – KYOTODAG – . BL’BSE GO!-SCHOLEN DEDEN MEE. DE MAERLANTKRANT BERICHTTE.

Enkele foto’s zijn van DIKKETRUIENDAG 2005, andere van 2007

Dikketruiendag’ roept elk jaar iedereen in Vlaanderen op om aandacht te geven aan klimaatverandering. De campagne mikt via een jaarlijks thema vooral op eenvoudige maar structurele maatregelen die het hele jaar kunnen worden toegepast. ‘Dikketruiendag’ focust op het onderwijs, gemeenten en bedrijven maar een ieder kan ook thuis meedoen.

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste ‘Dikketruiendag’. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol in werking trad. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen.


‘Dikketruiendag’ herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen! Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Voor scholen, bedrijven en gemeenten kan ‘Dikketruiendag’ een start- of feestmoment zijn om te tonen hoe de organisatie op structurele wijze aan een rationeel energiegebruik en een beter klimaat werkt.

De internationale klimaattop in Parijs in 2015 heeft de doelstellingen van Kyoto scherper gesteld. Er ligt meer nadruk op samenwerking en internationalisati
ie

DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA