VOORGESTELD IN LOKEREN, HAAR WOONPLAATS ‘HET VERLANGEN VAN DE ZEE’, EERSTE DICHTBUNDEL VAN CHRIS MARMENOUT, OUD-LLE 1969 KA-RNS BL’BGE, GERMANISTE EN CULTUREEL ANTROPOLGE, SCHRIJFSTER EN LERARES, DOCHTER VAN OUD-LERAAR ALBERT MARMENOUT

Het was Marie-Claire Vanden Berghe, jaargenote van Chris Marmenout, en moeder van Valerie en Soizik Van Huele, beiden oud-leerlingen, die me attent maakte op het verschijnen van deze dichtbundel

die zozeer door de zee van haar geboortestad Blankenberge is geïnspireerd:

de einder is er niet

alleen een streepje niets

een strakgespannen blauw

waar zeilbootjes poseren

voor snelle schilders

een glimlach rimpelt even

de zoute wind

veegt tranen in je haar

je ziet de warmte niet

alleen het monotoon vertoon

van witte modellen

een eindweegs varen ver

 

Het is Chris Marmenout zelf die op Marie-Claire Vande Berghes voorstel en op mijn vraag over haar carrière schrijft:

Chris Marmenout (Blankenberge, 1951)

volgde Grieks-Latijnse humaniora in de “Rijksmiddelbare school”

RMS Blankenberge lokaal Latijn en Grieks (1965?-

en de “Rijksnormaalschool met gemengd Atheneum” (promotie 1969) te Blankenberge, ze studeerde Germaanse Filologie aan de Rijksuniversiteit Gent en Culturele Antropologie.

 

Zij was tot haar pensionering lerares Nederlands-Engels in het hoger secundair onderwijs in Lokeren en St.- Niklaas. Zij werkte mee met de stuurgroep Engels ter ondersteuning van de pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen en gaf nascholingssessies didactiek Nederlands en Engels in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

 

Als co-auteur en eindredacteur werkte ze mee aan diverse leerboeken Nederlands.

Ze publiceerde gedichten in Kunsttijdschrift Vlaanderen (2001) en in Gierik en Nieuw Vlaams Tijdschrift (2004) In Merendree ontving ze de Basiel de Craene prijs voor poëzie (2003).

Haar dichtbundel Het verlangen van de zee verscheen in september 2019 bij Uitgeverij C. de Vries-Brouwers (Antwerpen-Rotterdam)

 

Ze is actief betrokken bij het Blankenbergs Kunst Collectief. Ze maakt deel uit van het podium voor kunsten “Art Movie Creation”, is lid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en zet zich in voor de Esperantobeweging.

 Uit een van de speeches die tijdens de boekvoorstelling van Het verlangen van de zee werd gegeven:

“Als tiener was ze reeds een boekenfanaat en als veertienjarige kocht ze als kerstgeschenk van haar ouders haar eerste bloemlezing, onder de titel “Nieuwste dichtkunst“, bij één van de vele bezoeken met haar vader aan de boekhandels van Brugge. Het was het begin van haar grote (of grootste ?) passie, de liefde tot de poëzie. Als kleindochter van een schoolhoofd  en als dochter van ouders, die allebei door hun engagement op nationaal en internationaal niveau het Esperanto beoefenen en propageren, was ze genetisch voorbestemd voor het onderwijs. Ze gaf eerst lessen Nederlands en Engels in Lokeren, nadien in Sint-Niklaas. In haar lessen kreeg de dichtkunst – hoe kon het anders lopen ? – een ruime plaats, ook bij de leerlingen van de wetenschappelijke afdeling. Zoals reeds gesuggereerd, vanzelfsprekend was dit niet. De interesse van de leerlingen, als die er was, richtte zich veelal naar andere vakken dan Nederlands of geschiedenis. Dit hing samen met de opleidingen die ze volgden en die in de laatste jaren van die opleidingen veel te doen hadden met de praktijk. Soms speelde de culturele achtergrond een rol. Een zekere rebelsheid was (of is ?) haar echter niet vreemd. Ook leerlingen die meer gericht waren op wis- en natuurkunde, anatomie en verpleegkunde hadden, volgens haar, recht op een serieuze injectie literatuur. Een standpunt dat ik deelde. De rebelse sfeer van de jaren 1960-1970 had ook Chris in de greep. Als enige van de meisjesstudenten schaarde ze zich tijdens de studies in Gent achter de eis tot een andere manier van lesgeven dan het professorale kathederonderwijs. De groep haalde zijn slag thuis en Chris werd één jaar de leider van de groep die apart en op de gewenste manier les kreeg .

 

Na haar vertrek uit Blankenberge woonde ze een tijd in Sint-Niklaas, maar daar is geen zee of een ander water te bespeuren en dat laatste vond ze gelukkig wel in Lokeren. Of het poëtische Durmelandschap haar heimwee naar en haar passie voor de zee reeds heeft doen verwateren, is – gezien bepaalde gedichten in de bundel – zeer twijfelachtig. Doch tijd heelt alle wonden, ook die van het heimwee, en hoogst waarschijnlijk komen er bundels waarin ze niet de verre zee maar de nabije Durmeoevers en het Wase landschap ontroerd en ontroerend zal prijzen.” ( speech uitgesproken door Hilaire Liebaut, voorzitter Bibliotheca Wasiana en jarenlang een gewaardeerde collega-lesgever) 

Praktische info

Wie even wil proeven van enkele gedichten uit de dichtbundel Het verlangen van de zee kan dit doen via deze link:

http://www.artmoviecreation.be/PODIUM/podium_ChrisMarmenout.htm

Vanaf zondag 15 december 2019 tot zondag 22 december 2019 is de dichtbundel Het verlangen van de zee te verkrijgen op de tentoonstelling van het Blankenbergs Kunst Collectief, Oud Stadhuis, Kerkstraat, Blankenberge

Nadien ook te verkrijgen in de boekhandel.

( ISBN 978 90 5927 626 0)