STEPHAN FRIERS IS IN HET MAERLANT-ATH. AANVANGSBEGELEIDER VOOR LERARES HUISHOUDKUNDE WENDY CRAEYE

Stephan Friers is docent wereldoriëntatie bij Hogeschool VIVES en fungeert ook als aanvangsbegeleider. Hij ondersteunt de startende leraes Wendy Craye, vervangster van Julie Folens (met bevallingsverlof)