JO BUYLE VERVANGT TIJDELIJK LERARES WETENSCHAPPEN HANNELORE THOON IN DE 1STE GR. VAN HET MAERLANT-ATH.

Jo Buyle is gegradueerde van het Hoger Economisch Onderwijs en heeft het getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid.

Hij is de man van Maerl.-ath.-lerares Sabine Vervaele

DIGITAL CAMERA

en de vader van de oud-leerlingen Tibo (2011) en Emilie(2005)

foto 6Ec 2011

Berlijn 2012