ZOU EEN AUTEUR VAN EEN LITERAIRE BLOEMLEZING NU NOG DE ZEVENTIENDE EEUW DE ‘GOUDEN EEUW’ NOEMEN? LEREN SCHOLIEREN IN HET MAERLANT-ATHENEUM UIT DE 5des DIE METAFOOR NOG KENNEN?

Het Amsterdam Museum gaat de term “Gouden Eeuw” niet meer gebruiken om het over de 17e eeuw te hebben “omdat de term de lading niet dekt”, omdat die vooral positieve associaties zou oproepen „zoals voorspoed, vrede, weelde en onschuld”, terwijl in de zeventiende eeuw ook „armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel” voorkwamen.

Velen vinden dit een juiste stap, anderen vinden het een  verkeerde beslissing. Media in Nederland, maar evenzeer in Vlaanderen berichtten erover, vele journalisten namen een standpunt in.

Zonder aarzeling gebruikte ik in mijn vorig leven, dat van leraar Nederlands, o.a. in de 5des, de metafoor GOUDEN EEUW voor de 17de eeuw van de Verenigde Provinciën. Die term werd ook gebruikt in de bloemlezing GOUDEN POORT, een andere metafoor. Men las (en leest, veronderstel ik) gedichten en andere teksten van P.C. Hooft, G.A. Bredero, Vondel, C. Huygens, men bekeek schilderijen van Rembrandt, Hals, Vermeer, Steen, men had het over de wetenschappers C. Huygens en S. Stevin en ook wel over de Vereenigde Oostindische Compagnie.

Wijze taalhistoricus Ewoud Sanders schrijft er een sereen artikel over in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/17/een-gouden-eeuw-duurt-soms-zeven-jaar-a3973668 met o.a.

Al zeker vanaf 1841 wordt de zeventiende eeuw bij herhaling „de gouden eeuw van Nederland”, „Neêrlands Gouden Eeuw” of „onze Gouden Eeuw” genoemd.

Het loont zeker ook de moeite de visie van journaliste Mia Doornaert te leren kennen: https://www.standaard.be/cnt/dmf20190918_04615688.

Johan Huizinga (1872-1945)  had ook twijfels bij het begrip: Het is de naam Gouden eeuw zelf, die niet deugt. [..] Als ons bloeitijdperk een naam moet hebben, laat het dan zijn naar hout en staal, pik en teer, verf en inkt, durf en vroomheid, geest en fantazie. Gouden eeuw zou beter passen bij de achttiende eeuw, toen het goud gemunt in de geldkisten lag

In vele landen en streken gebruikt met GOUDEN EEUW met een inhoud die op specifieke kenmerken van hun eigen tijd te maken heeft, mythologisch, artistiek, economisch