24/09 17U.: LEERLINGEN 6B EN 7B PRESENTEREN HUN GIP-OPDRACHT. DEEL 1: DE JONGENS

Ze deden dit individueel of per twee met een power point-presentatie en met verdere uitleg over  het product, de methode, de materialen. Na elke voorstelling stelden de directeur Jürgen Balbaert en leerkrachten vragen die heel vaak over timing en prijs handelden, ook wel eens over de praktische uitvoerbaarheid.

GIP = geïntegreerde proef = De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren.