STIJN STREUVELS, DIE 50 JAAR GELEDEN (OP 15 AUG.) OVERLEED WORDT VANDAAG IN INGOOGEM (HET LIJSTERNEST) HERDACHT. HIJ WOU IN 1939 NIET NAAR DIE ‘RIJKS’NORMAALSCHOOL IN BLANKENBERGE KOMEN SPREKEN

 

Andrea Baruti en Alana Benitez (beiden oud-ll.) studeren aan de UGent taal-en letterkunde

Op de website van HET LETTERENHUIS (https://www.letterenhuis.be/nl/activiteit/hulde-aan-stijn-streuvels) kan men n.a.v. Stijn Steuvels sterfdag, vijftig jaar geleden heel wat lezen. O.a.

Stijn Streuvels (pseudoniem van Frank Lateur) is een van de grootste en meest vernieuwende Vlaamse schrijvers. In 1905 liet hij in Ingooigem (deelgemeente van Anzegem) zijn beroemde huis Het Lijsternest naar zijn eigen ontwerp bouwen. Hij zou zich er voltijds aan zijn omvangrijke literaire werk wijden.

Tussen 1899 en zijn dood in 1969 schreef Streuvels vooral naturalistische romans en novelles, waarin hij het Vlaamse dorpsleven als geen ander wist te doorgronden. Tot zijn bekendste werk behoren naast Het leven en de dood in den ast ook De vlasschaard en De teleurgang van de Waterhoek. De novelle Het leven en de dood in den ast is opgenomen in de literaire canon van de Nederlandstalige literatuur.

In een een in 2015 gehouden gesprek met Eva Barbiaux, leerlinge 6HW, vertelde August Defevere, oud-student (eind jaren ’30, begin ’40), oud-onderwijzer, oud-studiemeester, oud-econoom, o.a. over literaire en andere voordrachten voor de normaalschoolstudenten. Hij herinnerde zich de weigering van toen beroemd Vlaams schrijver Stijn Streuvels, om naar die Staatsschool te komen.

Eva Barbiaux en Gust Defevere in 2015

Van Streuvels was in 1907 al zijn roman DE VLASCHAARD verschenen, in 1927 DE TELEURGANG VAN DE WATERHOEK, dat in 1971 door Fons Rademakers werd verfilmd tot MIRA (scenario Hugo Claus, acteurs o.a. Jan Decleir en Willeke van Ammelrooy).

Tijdens WO1 verschenen stukken uit zijn dagboek – IN OORLOGSTIJD – in de Duitsgezinde VLAAMSE POST, delen ervan werden overgenomen door Duitse kranten om te bewijzen dat de gruweldaden van de Duitsers verzinsels waren …

Toen hij die dagboeken schreef woonde hij in Ingooigem, in het LIJSTERNEST.