NAPOLEON BONAPARTE 250 JAAR GELEDEN GEBOREN. WEINIG NIEUWS HIEROVER IN VLAAMSE MEDIA, HOEWEL VLAAMSE AUTEURS BART VAN LOO EN JOHAN OP DE BECCK GEDEGEN BOEKEN OVER HEM PUBLICEERDEN. NAPOLEON – HET NAPOLEONKANAAL – EN DAMME: MAERLANT-ATH. LLN. KOMEN ER OM MAERLANT TE LEREN KENNEN

Titels in Franstalige kranten van vandaag:

  • Napoléon est né il y a 250 ans: « Le modèle du self-made-man»
  • Il y a 250 ans naissait Napoléon: pourquoi en parle-t-on si peu? (Le Figaro)
  • Tout autour de la planète, Napoléon est incontestablement la référence la plus emblématique du rayonnement français.
  • Ajaccio en fête pendant trois jours à l’occasion des 250 ans de la naissance de Napoléon Ier 
  • Napoleon, generaal, consul, keizer, dictator, op Corsica, in Ajaccio op 15 augustus 1769 geboren, stierf op Sint-Helena op 5 mei 1821. Hij is ook keizer geweest in wat nu België is. In Waterloo verloor hij in 1815 de strijd tegen Britse, Nederlandse en Pruisische strijdkrachten.

    Napoleon wou Brugge met de Westerschelde verbinden en een kanaal graven tussen Brugge en Breskens om vooral oorlogsmateriaal te transporteren via de binnenwateren. Voor de graafwerken zette de keizer krijgsgevangenen uit Spanje in.