MICHEL DASCHOT (OUD-LL. 2003) VERLAAT HET 4DE LJ. D’OEFENSCHOOL EN WORDT AANVANGSBEGELEIDER BIJ IMPACT EN STEAMMENTOR IN DE STEMpel-BASISSCHOOL EN MEDEWERKER ATS-STEM-PROJECT. SHIRLEY-ANN LANDUYT (OUD-LLE 2010) VERVANGT HEM IN HET 4DE LJ..

  Michel Daschot schrijft me Ik ga deeltijds aanvangsbegeleider worden in scholengroep IMPACT en deeltijds STEAM-mentor in de Stempel (Brugge). Ik zal ook meewerken aan het ATS-STEM project. Wat is dit? Het Europees ATS-STEM project (gecoördineerd door Dublin City University) heeft tot doel om transversale STEM- competenties bij leerlingen (3e graad BaO, 1e graad SO) …

More

HOE SCHOON IS MIJN SCHOOL. OP 2 SEPT. ZULLEN ALLE LLN. ERVAREN HOE HARD HUN LEERKRACHTEN OP 29/08 GEWERKT HEBBEN OM KLASSEN EN GANGEN SCHOON TE MAKEN. JOHAN DAISNE BEDOELDE IN 1961 IN ZIJN ROMANTITEL ‘HOE SCHOON WAS MIJN SCHOOL’ MET SCHOON NOG MOOI EN HEERLIJK.

Ik mocht op donderdagnamiddag 29 aug. door gangen en klassen lopen, waar tientallen leerkrachten met stofdoek, borstel, blik, dweil, zeemlap en stofzuiger in de weer waren om al die ruimtes SCHOON te krijgen na ingrijpende werken aan de lift in de schoolentree, aan bekabeling in laboratoria en andere lokalen. Een vuile puinhoop was het, die …

More

DE SCHOOLVAKANTIE GAAT GEZWIND NAAR HAAR EINDE. IN GEDACHTEN KAN MEN DE BEL AL HOREN RINKELEN. HET MAERLANT-ATHENEUM HIELD VANDAAG 29/08/2019 OM 9U ZIJN ALGEMENE VERGADERING. DEEL 2: WISKUNDE, EXACTE WETENSCHAPPEN, INFORMATICA+ECONOMIE, SPORT+L.O., GODSDIENST+N.C. ZEDENLEER

team godsdienst, zedenleer…zittend Alexandra Rondas, Machteld Vanhamme, Patty Puystjens, lerares islamitische godsdienst – staand Christian Bols team exacte wetenschappen: zittend Maaike Boedt, Elke Gezelle, Katja Braet, Bruno Buseyne, Stephen Coet, ? (fysica en wiskunde) – staand: Floris Huyben, Silke Beckers, Hannelore Thoon team l.o. sport: zittend: Silke Beckers, Floris Huyben, Pieter Legein, Stijn Van Hoornick, …

More

DE SCHOOLVAKANTIE GAAT GEZWIND NAAR HAAR EINDE. IN GEDACHTEN KAN MEN DE BEL AL HOREN RINKELEN. D’OEFENSCHOOL HIELD VANDAAG 29/08 OM 9U. HAAR ALGEMENE VERGADERING

ALLE PERSONEELSLEDEN (namen zie verder) DE KLEUTERLEIDSTERS: zittend: Kelly Pierre, 3de kl., Anniek Lebacq, 3de kl., Gwendolyne Badger, kleuterturnen, directrice Lindly Van Reck, Anja Daels, 2de kl., – staand: Ilse Vanderispaille, 1ste kl., Cindy Dubois, 1ste kl., Jill Standaert 2de kl. Mieke Willems, Danielle Stiers peuterklas,  Carine Regoudt peuterklas ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN: zittend v.l.n.r. Joyce …

More

OUD-LLE (2015) EVA BARBIAUX NIEUWE LERARES FRANS, MAVO, GESCHIEDENIS, HANDEL, GO FOR IT. ZIJ IS BACHELOR FRANS-GESCHIEDENIS

Eva Barbiaux is oud-leerlinge 2015. Aan HOWEST werd zij een jaar geleden bachelor geschiedenis/Frans. Zij hospiteerde enkele keren in het Maerlant-ath. Zij zal les geven in de 1ste en 2de gr. Haar oud-leerkrachten, collega’s nu, Joost Coudeville en Elke Gezelle heetten haar vanmorgen van harte welkom In 2015 schreef ze haar OC over de geschiedenis …

More

LIPS EN LIPSIUS, FILIP(S) EN PHILIPPE…VRIEND VAN PAARDEN BETEKENT HUN NAAM…LERAAR, FILOLOOG, KONING, HERTOG, SCHEPEN ZIJN ZE WAREN ZE

Een wandeling door Leuven én de lectuur van Bart Van Loo’s DE BOURGONDIËRS deden me aan Justus Lipsius, 16de-eeuwe filoloog denken. Hij noemde Filips de Goede, die grote Bourgondiër (met hoofdletter) CONDITOR BELGIII, een land dat toen niet eens bestond, waarmee hij DE NEDERLANDEN/LES PAYS BAS bedoelde. Had Julius Caesar hem geïnspireerd? In die 16de …

More

VAKGROEP WISKUNDE VERGADERDE GISTEREN én SCHONK EEN GESCHENK AAN DE IN JULI NOGMAALS VADER (VAN CAMILLE) GEWORDEN OLBREN DEPAEPE. LISA LAMPO, IN AUG.MOEDER (VAN CARO) GEWORDEN, IS NOG MET GEBOORTEVERLOF

Het was lerares Elke Gezelle, die me op de hoogte bracht van de vergadering en die me de groepsfoto bezorgde. Zij schreef ook over de inhoud van de vergadering: Per 2 werd er gewerkt aan het wiskunde-dossier, nadien werd alles in één geheel gegoten en volgde er een gezamenlijk deel over evaluaties voor het vak wiskunde. …

More

PEDAGOGISCHE RAAD MAERL.-ATH.: EERSTE VERGADERING SCHOOLJAAR 2019-2020 (BEGINT MET ONTBIJT 26/08/2019 OM 9U.)

De pedagogische raad van het Maerlant-atheneum vergaderde onder voorzitterschap van lerares geschiedenis Magali Hawkins. Sharon Deserranno is secretaris (en maakt het verslag op).  De directeurs Jürgen Balbaert en Shirley Adam maken deel uit van de pr net als Magali Hawkins, voorzitter, Elke Gezelle, ondervoorzitter, Sharon Deserranno , secretaris, Tanja Gervoyse, Katja Braet, Sabine Vervaele, Conny …

More