TAALFILOSOFIETJE: ERUDIET. WAREN DE MAERLANT-ATH.-DOCENTEN ERUDIETER IN 1987 DAN IN 2017,

Erudiet: (e) = weg van het (rudis) =  ruwe, wilde, onbeschaafde. Dit is de oorspronkelijke betekenis.

Nu betekent ERUDIET:  met een grote kennis, gepaard gaand met fijne smaak en kritische zin.

Iemand met BILDUNG is dus (een) erudiet. Bildung met kleine b – het proces van persoonlijke vorming op basis van een brede kennismaking en beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen. Bildung is niet het voorrecht van een kleine elite, maar een geboorterecht én -plicht van iedereen en is van wezenlijk belang om juist jonge mensen met een achterstandspositie sociaal te integreren.

Bij het overzien van bijna 100 jaar RNS/KA/Maerlant stel ik vast dat die school van leraren verwachtte dat zij die de leerlingen schonk.