OP DE PROCLAMATIE VIJFTIEN JAAR GELEDEN NAM HET MAERLANT-ATH.AFSCHEID VAN F. VAN RAEFELGHEM, ANNIE TWIESSELMANN, JAAK COUDEVILLE EN JOSIANE, DIE MET PENSIOEN GINGEN. D. DEHENAUW HIELD ER VOOR ZIJN OUD-LERAAR NEDERLANDS EEN TOESPRAAK

Net voor die proclamatie 2004 was er onder de leraren al een afscheidsviering geweest, met toespraken van Jo Aspeslagh voor CLB-medewerkster Friedl Van Raefelghem,

van Eveline Dobbelaere voor Annie Twiesselmann (lerares huishoudkunde),

van Arnold Bekaert voor Jaak Coudeville (leraar Nederlands/Duits) en van Dirk Tytgat voor Josiane Aers (lerares informatica)

Die drie dames en een heer, die met pensioen gingen, hielden ook een speech.

Op de proclamatie nam onverwacht ook toen nog niet GO!B-voorzitter, wel al VTM-weerman David Dehnauw  het woord om zijn oud-leraar Jaak Coudeville te huldigen.

fragmentjes uit die speech: