12JUNI: TWEEDE EXAMENDAG 2DE/3DE GR. MAERL.-ATH.: ENGELS, DUITS, ECONOMIE, WISKUNDE, GESCHIEDENIS, ANATOMIE…

 

Dat beetje extra uitleg van de leerkracht doet altijd goed!

De naam ENGELS komt van de ANGELEN, een Germaanse stam (wellicht in Sleeswijk in Noord-Duitsland), waarvan velen vanaf de 5de eeuw  emigreerden naar Brittannië. Behalve Angelen weken nog tal van andere Germaanse volksstammen uit Noord-Europa naar Brittannië. De Saksen, die zich in het zuiden vestigden, kennen we het best.

De Romeinse geschiedschrijver TACITUS – wat zijn we blij dat we hem hebben –  vermeldt de ANGLII in zijn boek GERMANIA

Reudigni deinde et Aviones et Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et Nuithones fluminibus aut silvis muniuntur: nec quidquam notabile in singulis, nisi quod in commune Nerthum, id est Terram matrem colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehi populis arbitrantur

Dan komen de Reudigni, de Aviones, de Anglii, de Varini, de Eudoses, de Suardones, en  Nuithones die ingesloten zijn door rivieren en bossen. Geen van die stammen heeft opmerkenswaardige kenmerken, behalve hun gemeenschappelijke verering van Nerthus, dit is moeder-aarde, en hun geloof, dat ze tussenbeide komt in menselijke aangelegenheden en de volkeren bezoekt.