SODA+: LOCATIE VLAAMSE STRAAT BSO-LLN. MAERLANT-ATHENEUM PLECHTIG BELOOND MET S(tiptheid)O(orde)D(iscipline)A(ttitide)-ATTEST: DEEL 1 HETONTVANGEN VAN HET ATTEST

dank aan dir. J. Balbaert voor de tekst en aan lerares S. Vervaele voor vele foto’s

Dit schooljaar reikte het Maerlant-atheneum in zijn afdeling BSO voor de derde keer SODA+ attesten uit. Dit is een bijkomende alternatieve evaluatie van ‘stiptheid, orde, discipline en attitude’ voor leerlingen die na hun secundair meteen op de werkvloer terecht komen. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een SODA+rapport. SODA+jobs koppelt daar via een website https://sodajobs.be een beloning aan vast. Bedrijven kunnen de leerlingen met een SODA+attest vinden op de website en hen contacteren voor een vakantiejob of echte baan. Bedrijven hebben dat natuurlijk graag, leergierige afgestudeerden met de correcte werkhouding. Vandaar het succes van het project, nu ook al in West-Vlaanderen. HET MAERLANT-ATHENEUM is een van de eerste scholen in de regio Brugge – kust die in dit project stapten.

  De eerste leerlingen ontvingen op 12 juni 2017 hun SODA+attest. 

Op 11 juni 2019 kreeg een derde reeks leerlingen het attest. Directeur Jürgen Balbaert hield een korte gewaardeerde speech en reikte de diploma’s uit. Naast dat attest krijgen ze ook een verwendag in  de EFETLING, aangeboden door de school. 

Van SODA+ mag men niet zeggen hoeveel leerlingen dit jaar een SODA+attest verwerven. Dit om onderlinge concurrentie tussen scholen te vermijden. Leerlingen zijn daar wel mee bezig. Ze vragen zelf om feedback over SODA+rapporten. Het is dus een welgekomen extra motivatie om leerlingen een gepaste houding bij te brengen, op school en later op de werkvloer.

Na de attestuitreiking waren alle BSO-leerlingen, hun leerkrachten, hun ouders en ook grootouders  uitgenodigd om een glas te komen heffen op het derde geslaagde SODA+ jaar van het Maerlant-atheneum.