11JUNI: EERSTE EXAMENDAG 2DE/3DE GR., MAERL.-ATH.: O.A. ANATOMIE, ECONOMIE,AARDRIJKS-, NATUUR- EN WISKUNDE …MET EEN TAALFILOSOFIETJE: WIS IN WISKUNDE IS MET WETEN VERWANT EN MET HET LATIJNSE VIDERE=ZIEN EN OVERWEGEN EN S. STEVIN WOU CILINDER DOOR SEUL VERVANGEN

WIS in WISKUNDE en GEWIS en zelfs in het Middelnederlands WIS= WIJS hebben met WETEN en met het Latijnse werkwoord VIDERE (= zien, overwegen, onderscheiden) te maken. Veel in die betekenis heeft dus met zekerheid door weten te maken.

Vroeger hadden we het  al over de taalvindingrijkheid van Simon Stevin, die het woord WISKUNDE in het Nederlands introduceerde. S. Stevin (1548-1620), Bruggeling, die als protestant naar de Noordelijke Nederlanden verhuisde, had het Nederlands lief, bewonderde o.a. zijn eigenschap tot het maken van eenlettergrepige woorden. FRACTIO vertaalde hij tot BREUK.

Stevin  was een wiskundige en militair ingenieur Hij pleitte in zijn wiskundige en filosofische geschriften voor het gebruik van de moedertaal in wetenschappelijke publicaties. Een groot aantal purismen op het gebied van de wiskunde en de meetkunde is in de 16e eeuw door hem geïntroduceerd. Verschillende door hem voorgestelde woorden zoals naelde (piramide), seul (cilinder) vonden geen ingang. Seule kennen enkele West-Vlaamssprekenden wel als synoniem van emmer