VADERDAG: PAPA, IK LIJK STEEDS MEER OP JOU…PAPA, IK HOU STEEDS MEER VAN JOU: LERAREN MAERLANT-ATH. ALS VADER

Anders dan MOEDERDAG is VADERDAG veel minder geworteld in mythologie en religie. Het ontstaan (in Amerika) heeft te maken met de aandacht die ging naar het moederfeest. Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd.

foto’s van leraren die vader zijn en die lesgeven in het MAERLANT-ATHENEUM. Onze excuses: we hebben niet van allen een foto van vader en kind(eren).