MAERLANT-ATH.-LEERKRACHTEN OP BEZOEK OP TALENTEN- EN INFODAG ‘ELEMENT’, TYPE 3 OV4-SCHOOL, WAAR VROGERE LERARES ANNELORE DELBECQUE DIRECTRICE IS EN OUD-LLE (1997) EN VROEGERE LERARES LOES COUDEVILLE LERARES. ‘ELEMENT’ BESTAAT 1 JAAR.

In ELEMENT hebben twee van de acht personeelsleden een ‘verleden’ in het Maerlant-atheneum. Loes Coudeville was er leerlinge (toto in 1997) en enkele jaren lerares Nederlands, Annelore  Delbecque  was enkele jaren leerkracht natuurwetenschappen,

Element wil een school zijn waar kwetsbare jongeren met een normale tot hoge begaafdheid de kans krijgen om tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien. Hierbij hebben wij oog voor talentontwikkeling, initiatief, doorzettingsvermogen, burgerzin, positivisme, zelfvertrouwen, welbevinden en ambitie.

Op bezoek waren lerares Frans Mériem Mokran en leraar economie Andy Gevaert.

Er waren overigens veel andere bezoekers, geïnteresseerden in de school en ouders uitkijkend naar een school passend bij hun kind.

https://element.be/onze-school/