HET GO!-ZILVERMEEUW-SCHOOLGEBOUW IN UITKERKE GAAT OVER VIJF JAAR DICHT. HET BRUGSCH HANDELSBLAD (07/06/2019) WEIDT EROVER UIT. FOCUS WTV- NIEUWS SCHENKT ER AANDACHT AAN. MAERLANT-ATH.-DIRECTEUR ZEGT WAARDOOR EN WAAROM DIT GESCHIEDEN MOET. HIJ BELOOFT EEN ZACHTE VERHUIZING. VELE OUD-LEERLINGEN, TAL VAN OUDERS ZIEN DE BESLISSING MET LEDE OGEN AAN EN VOELEN PIJN IN HET HART

Wat eerst nog niet in het openbaar gezegd mocht worden, lekte uit: Zilvermeeuw-basisschool, locatie Uitkerke sluit over vijf jaar, er komt een nieuw kleuterblok in de Groenestraat, het vijfde en zesde lj. Groenstraat verhuizen naar d’Oefenschool, waar 1000 vierkante nieuw gebouw oprijzen zal,  het Maerlant-atheneum krijgt 600 vierkante nieuwe atelierruimte.

Er is verslagenheid bij heel wat ouders en oud-leerlingen dat ‘hun’ school, op een gezellige, plek, dicht bij huis gelegen verdwijnen moet.

Maerlant-atheneumdirecteur Jürgen Balbaert schrijft:

Heel lang heeft de Vlaamse overheid nauwelijks geïnvesteerd in de schoolgebouwen. Netoverschrijdend. Onze scholengroep deed dat wel in Blankenberge. Met eigen middelen. Een nieuwe kleuterschool voor d’Oefenschool, gevelrenovatie aan en lift in het Maerlant-atheneum getuigen daarvan. De scholengroep Impact gaat door met die investeringen en op een nog grotere schaal. Dit positief verhaal van investeringen brengt straks een nieuw technisch atelier op de Maerlant- campus en nieuwe future proof classrooms voor de 3de graad lager onderwijs. Ook in zilvermeeuw groenestraat komt er een gloednieuwe kleuterafdeling.  

Die eigen middelen zijn echter beperkt. De uitdagingen waar we voor staan groot. 

We zijn blij dat de scholengroep Impact! investeert in Blankenberge. We begrijpen dat, gezien de beperkte middelen, dit gebeurt op twee campussen en dat drie sites openhouden financieel onmogelijk is. We stellen ons echter garant dat alle leerlingen GO! Blankenberge in warme, kwalitatieve scholen samen zullen opgroeien. Eerst investeren we in nieuwe gebouwen en daarna, over wellicht 5 jaar zorgen we voor een zachte verhuis. Op de Maerlant-campus bouwen we nieuwe lokalen voor alle leerlingen 3de graad GO!. Wij vernieuwen constant ons onderwijs, maar zonder gekke sprongen of veel lawaai. Wij blijven trouw aan ons pedagogisch project waarin bouwen aan zelfvertrouwen en zelfontplooiing van de leerling centraal staan. De leerlingen van Uitkerke gaan zacht verhuizen in kwaliteit naar de Groenestraat of als ze naar de 3de graad gaan, naar de Maerlant- campus in nieuwe gebouwen.

 

In het Brugsch Handelsblad van vandaag lezen we:

De geruchten dat de Uitkerkse vestiging van basisschool De Zilvermeeuw over een vijftal jaar de deuren zou sluiten, blijken te kloppen. De ouders werden geïnformeerd tijdens twee infomomenten. De directie haalt de verouderde infrastructuur aan als voornaamste reden. Een aantal ouders protesteert tegen de plannen.

In Blankenberge beschikt het GO! basisonderwijs van de Scholengroep Impact! momenteel over drie vestigingen: d’Oefenschool in de Van Maerlantstraat en de twee vestigingen van De Zilvermeeuw in de Groenestraat en de Blankenbergse Dijk. Op alle drie de campussen is er verandering op til. De Uitkerkse vestiging van De Zilvermeeuw sluit over een vijftal jaar zelfs de deuren.

“De schoolinfrastructuur is verouderd en om de middelen voor renovatie rationeel in te zetten, zullen op termijn een aantal ingrepen en verhuizingen nodig zijn. Daarmee streven we niet alleen naar financiële efficiëntie, we moeten ook oog hebben voor de optimalisering van het pedagogisch project”, zegt Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van de scholengroep die voor de drie campussen nu een totaalvisie ontwikkelde. “Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het gegeven van de ‘fysische normen’: bij nieuwbouwprojecten bepaalt het leerlingenaantal de totale oppervlakte waar de school recht op heeft en welk budget er ter beschikking wordt gesteld Door twee scholen in één gebouw te integreren, kun je winst halen uit een gedeeld gebruik van refters, sportzalen,… waardoor er financiële middelen vrijkomen voor meer pedagogisch comfort.” De campus Maerlant heeft volgens Van Kerckvoorde vooral nood aan uitbreiding en aan een optimalisatie van het hoofdgebouw. “De gebouwen van d’Oefenschool worden met 1000 vierkante meter uitgebreid en de campus Maerlant krijgt ook ongeveer 600 vierkante meter nieuwe technische ateliers. In de vestiging van de Zilvermeeuw in de Groenestraat dringen zich dan weer onderhoudswerkzaamheden op: het hoofdgebouw wordt er aangepakt en door er in te zetten op het kleuter- en lager onderwijs tot en met het vierde leerjaar komt er ruimte vrij voor de bouw van een nieuw en groter kleuterblok.” De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar verhuizen op termijn naar de Maerlantcampus, wat voor een vlottere overgang tussen het basis- en middelbaar onderwijs moet zorgen.

We stomen onze scholen klaar voor de toekomst

In de Uitkerkse vestiging van De Zilvermeeuw is volgens directeur Birgit Laporte de infrastructuur sterk verouderd. “Dak, gevel, buitenschrijnwerk en sanitair vertonen gebreken die op termijn problematisch zouden worden. De twee vestigingen van De Zilvermeeuw liggen ook dermate dicht bijeen, dat ze onderhavig zijn aan gezamenlijke tellingen voor het berekenen van het lestijdenpakket en de toewijzing van het aantal leerkrachten. De leerkrachten worden wel telkens aan een van beide scholen toegewezen waardoor flexibele inzet van leerkrachten in de huidige situatie niet mogelijk is”, legt ze uit. Volgens Laporte kunnen de kinderen zich ook beter ontwikkelen in ‘een veilige, kwaliteitsvolle leeromgeving die voldoet aan alle hedendaagse normen op vlak van pedagogisch comfort’. “We kregen heel veel vragen van ongeruste ouders, maar de veranderingen zijn positief: we stomen onze scholen infrastructureel klaar voor de toekomst.”

Ouders protesteren

Ouders voerden deze week al actie tegen de nakende sluiting van De Zilvermeeuw Uitkerke. “Deze vestiging is net in volle bloei, er werden nog nieuwe leerlingen aanvaard. En als ouders kozen we bewust voor deze kleine volksschool, omdat we daar dichtbij wonen en de kinderen met de fiets of te voet naar school kunnen. De directie van GO! stimuleert dit ook in haar mobiliteitsplan”, zegt Stefanie Beullens, naar eigen zeggen in naam van “nog 62 andere bezorgde ouders” die voorts ook het gebrek aan dialoog betreuren. “Er is gewoon géén dialoog gevoerd. De feiten kwamen aan het licht, nadat enkele leerkrachten hun mond voorbijpraatten”, klinkt het. De ouders zitten met veel vragen. “Moeten wij straks kamperen aan de schoolpoort? Blankenberge verlaten om elders wel een gelijkaardig schooltje te vinden?”