70 J. GELEDEN KREGEN IN DE RNS BLANKENBERGE VIJF JONGE VROUWEN EN NEGEN JONGE MANNEN HET ONDERWIJZERSDIPLOMA. 50 J. LATER ONTVING HET STADSBESTUUR HEN EN HUN LERAAR WISKUNDE A. MARTENS. VIJF JAAR GELEDEN BEGROETTE MAERLANT-ATH.-DIRECTEUR J. BALBAERT HEN.

1949

Op 6 juni 2019 om 11u..  waren de vijf oud-studenten (meisjes en jongens! – allemaal zijn ze onderwijzer(es) geweest –  in het Smashcafé samen voor en receptie. Om 12.30u. gingen ze naar restaurant Ten Doele voor het feestmaal .

Tijd was het meteen om over toen te vertellen… over de directeurs van toen bijvoorbeeld, Ceurremans  eerst nog kort, V. De Maesschalk erna en over jonge leraar wiskunde, die die moeilijke wiskunde zo kon uitleggen dat niet zo wiskundig begaafden in staat waren als onderwijzer uitstekende rekenlessen te geven.  Ik hoorde ook over de aanwezigheid van meisjes in de RNS Blankenberge… Net na WO II was de RNS Brugge, die voor meisjes, gesloten voor onderwijs, geopend voor patiënten van het ziekenhuis-sanatorium van Sijsele. Enkele van die toekomstige onderwijzeressen konden in Blankenberge terecht, onder hen Georgette Popelier, die vele jaren de onderwijzeres van het 4de lj. in de Zilvermeeuw is geweest. Alidoor Callier was vele jaren econoom in de Rijsmiddelbare School Blankenberge. Velen kennen hem natuurlijk ook als de dirigent van de kleine harmonie Bremer Straatmuzikanten, die vijf jaar geleden ophield te bestaan ( en als vader van oud-leerlingen Francine, Marianne en Marc Callier. Hij is de grootvader van oud-leerlingen Jens en Brent Patteeuw, Maxim Deprez,Nick Callier en  Evy Callier. 

1999

2014

2014