OUD-LL. (1995) KEVIN DE CLERCQ STELDE ZIJN BOEK ‘VAN PIOT TOT VERZETSSTIJDEER’ (OVER ZIJN OVERGROOTVADER) VOOR IN LISSEWEGE (REYVAERTHEEM). HIJ WEIDDE UIT OVER DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN HET SCHRIJVEN VAN HET BOEK. HIJ DANKTE O.A ZIJN OUDERS, ZUSTER, VRIENDIN, OUD-LERAAR F. STANDAERT

  Het boek VAN PIOT TOT VERZETSSTRIJDER gaat over de overgrootvader  van moederszijde van Kevin De Clercq, Emiel Tavernier, de grootvader van oud-kleuterleidster Marleen Tavernier. Hij was soldaat in Frankrijk in WO1. In WO2 nam hij in het verzet de wapens opnieuw op, maar werd enkele maanden voor D-Day gearresteerd en naar kampen in Polen …

More

OVER VOS/VOSJE, REIGER/ REIGERTJE, TALING, TALINKJE, KOLLENBLOEM/KOLLENBLOEMPJE. NEDERLANDS IN DE UITKERKSE POLDER VOOR DIVKA VAN 16 UIT TSJECHIË EN MEISJE VAN 11 UIT HET TALINGPAD IN BL’B

Luisteren – een luisteroefening – naar HET LIEDJE VAN DE ZEE, Het liedje van de zee Klinkt als een hymne in m’n oor Als ik de golven ruisend zingen hoor in koor Het liedje van de zee Troost mij wanneer ik heimwee ken Naar ’t stille polderland waar ik geboren ben  gezongen door Blankenbergse zangeres …

More

14-15 juni 2019/ KINDEREN 3DE KLEUTERKLAS D’OEFENSCHOOL ONTBIJTEN NA EEN OVERNACHTING IN HUN KLEUTERPALEIS IN DE SCHOOLKANTINE MET OUDERS, GROOTOUDERS EN JUFFEN.

De oudste kleuters nemen zo langzamerhand afscheid van hun klaslokaaltjes – dit jaar voor eerst van het nieuwe kleuterpaleis– en van hun juf: een gelegenheid om met hun allen de nacht van 14 op 15 juni 2019 op school door te brengen. De juffen Gwendoline Badger en Anniek Lebacq leerden hen die avond, die nacht, …

More

14-15 juni 2019/ KINDEREN 3DE KLEUTERKLAS D’OEFENSCHOOL SLAPEN EEN NACHTJE OP SCHOOL EN ONTBIJTEN DE VOLGENDE OCHTEND IN DE SCHOOLKANTINE MET OUDERS, GROOTOUDERS EN JUFFEN.

De oudste kleuters nemen zo langzamerhand afscheid van hun klaslokaaltjes – dit jaar voor eerst van het nieuwe kleuterpaleis– en van hun juf: een gelegenheid om met hun allen de nacht van 14 op 15 juni 2019 op school door te brengen. De juffen Gwendoline Badger en Anniek Lebacq leerden hen die avond, die nacht, …

More

JOHANNES BALBAERT ZAL ZICH IN MAART 2020 IN ISRAËL MET TRIATLEET NICO DE NEEF WAGEN AAN EEN ULTRA-TRIATLON.

  Johannes Balbaert is de 12-jarige zoon van lerares Astrid Van Keer en directeur Maerlant-atheneum Jürgen Balbaert. Als gevolg van een verkeersongeval in dec. 2009  liep hij dwarslaesie op . In een filmpje getuigt Jürgen Balbaert over het ongeval, Johannes heeft het over al de sportieve uitdagingen die hij aanging en aangaat: https://www.ultrakid.be/?fbclid=IwAR1aryPno3d2LQGF0z9Xx4MEEZ1akcC7DDEm-Sc_J4ZM5owjtDsEG8ISVFY Jürgen Balbaert …

More

14 JUNI : 4DE EXAMENDAG 2DE EN 3DE GR. MAERL.-ATH. VEEL FRANS EN NEDERLANDS + HISTORISCH-LINGUÏSTISCH TAALFILOSOFIETJE N.A.V. DE BOURGONDIËRS, AARTSVADERS VAN DE LAGE LANDEN

Met de LAGE LANDEN (PAYS BAS) bedoelt men, bedoelt historicus en schrijver BART VAN LOO het huidige Nederland, België, Picardië, Artesië en Luxemburg, een gebied waar zowel Nederlands als Frans werd gesproken. Bart Van Loo, schrijver van DE BOURGONDIËRS, AARTSVADERS VAN DE LAGE LANDEN, was gisteravond op NPO 2 te gast in DWDD Summerschool. Hij …

More

14 JUNI : 3DE EXAMENDAG 1ste GR.: NATUURWETENSCHAPPEN EN AARDRIJKSKUNDE, + GEOGRAFISCH TAALFILOSOFIETJE

In 1703 was AARDRIJKSKUNDE een neologisme. Het is tegelijk een purisme, een soort vertaling van een tot dan toe in het Nederlands gebruikt Latijns (Grieks) woord, nl. GEOGRAFIE (= beschrijving van de aarde). Het woord ERDERIKE bestond wel in 1703, al veel eerder zelfs. Met dit bestanddeel heeft men dan ‘aardrijkskunde’ gesmeed, naar het voorbeeld …

More

“PLUS EST EN VOUS” EEN LEUZE (DIE VAN DE BRUGSE HEREN VAN GRUUTHUSE) IS WAARDEVOL VOOR ALLE LEERLINGEN ZEKER OOK TIJDENS DE EXAMENS

De lln. uit de eerste gr. Maerl.ath. De Haan bewezen later: PLUS EST EN VOUS (we zien als derde van links Olbren Depaepe, leraar fysica en wiskunde) GRUUTHUSE:  we denken aan het 15de-eeuwse Gruuthusepaleis in Brugge, dat net gerestaureerd is en en aan het 14de-eeuwse Gruuthusehandschrift met het Middelnederlandse Egidiuslied, ook aan GRUUT, die mengeling …

More