OUD-LLE (1995)YAMINA REHINI VERVANGT KATRIEN MASSON (BEVALLINGSVERLOF) ALS LERARES NEDERLANDS/COÖRDINATOR MAERLANT-ATH. DE HAAN

Katrien Masson, lerares Nederlands en coördinator in het Maerlant-ath. De Haan is op 5 april bevallen van Nienke en is nu met bevallingsverlof. Oud-leerlinge (1995, Moderne Talen-Wetenschappen) vervangt haar.

 Yamina Rehini is regentes geschiedenis-Engels-Nederlands (HOWEST). Zij heeft Nederlands, Engels en PAV gegeven. Al een aantal jaren geeft zij Nederlands in de 1ste gr. A-stroom. Zij heeft de directeursakte en was enkele jaren pedagogisch directeur, maar koos na de geboorte van haar derde zoon voor het lesgeven.

foto 1995: 5 of 6 MT: zittend: Brian De Prest, Stefanie De Jonghe, Iris Depauw, Birgit Laporte, Valerie De Kimpe, Yamina Rehini,  Marjan Temmerman  – staand: leraar Engels Ronny Broux, Wim Lammerteyn (?), Tiny Ballegeer, Nancy Lembrechts, Lyndsey De Mey, Helena De Cock,Kevin De Clercq, leraren Nederlands/Duits Frits Standaert en Jaak Coudeville  

met jaargenoten Iwan Baert en Walter Baete