24/05: LEERLINGEN 6TSO VOEREN SOLLICITATIEGESPREK MET– HOOFD TEHNISCHE DIENST BL’B NICO GERMONPREZ, OUDLEERLING 1990, EN TANJA GERVOYSE, LERARES NEDERLANDS ALS GESPREKSLEIDERS

Een sollicitatiegesprek voeren i.v.m. een door de leerlingen zelf op de site van de VDAB gekozen advertentie. Dan een sollicitatiebrief en een cv opstellen en doorsturen. De sollicitanten moesten duidelijk maken waarvoor ze solliciteren en aantonen over welke capaciteiten ze beschikken. 

Voor allen is dit een zinvolle oefening.

Op de foto’s ziet men Nico Germonprez ook  op GWP in Malmedy in 1989.

My beautiful picture

v.l.n.r.: Tania Coudeville (overleden), ? Van Wassenhove, Nico Germonprez, Anthony Van Wulpen, nu leraar muzikale opvoeding Maerlant-ath., Wim Govaert, Biologieleraar Jerry Deblock

My beautiful picture

met de heer Leloup, vooral over het Waals