DRIEËENTWINTIG DAGEN JONGE MARIE, DOCHTER VAN MAERLANT-ATH.-LERARES MAGALI HAWKINS EN VAN LIES VERMEULEN OP BEZOEK IN HET ATHENEUM BIJ COLLEGA’S EN LEERLINGEN

Beide ouders waren vandaag, 20 mei,  op bezoek in de lerarenkamer van het Maerlant-atheneum

en in de klas bij o.a. de leerlingen van 6STW.

Een gedichtje (dat eindeloos verder reikt dan vandaag) van De Morgen-dagversdichter Stijn De Paepe