LERARENTEAM VAN HET JAAR 2019…(KLASSE). TEAM KIRA MUSEEUW-MAGALI HAWKINS BEHOORT TOT DE 50 GENOMINEERDEN. DE SLOTSHOW HEEFT PLAATS IN HET ONDERWIJSMINSTERIE OP 19 JUNI A.S.

Ziehier de uitnodiging van KLASSE om aanwezig te zijn op de slotshow LERAAR VAN HET JAAR 2019

Ziehier de tekst die directeur Jürgen Balbaert schreef op de Facebookpagina van het Maerlant-atheneum

Als directeur enkele van je leraren nomineren als leraar van het jaar is wat moeilijk. Een school draait immers op veel vrijwillige inzet van veel leraren vandaag. Toch zijn we bijzonder trots op dit duo dat de leerlingenraad draagt, elk jaar de fairtradewerking opzet, een brunch voor het goede doel organiseert op school, GWP en taalstages mee organiseert, een studie- en beroepenmarkt opzet voor onze laatstejaars, de pedagogische raad en schoolraad meedraagt, enz. Goede leraars, die goed kunnen samenwerken laten een school draaien. Trots dat zowel ouders, oud-leerlingen, leerlingen en collega’s deze dames nomineerden. Proficiat, Kira Museeuw en Magali Hawkins. Klasse selecteerde ze bij de laatste 50 van de 1600 teams die werden voorgedragen. Midden juni weten we of ze nog verder zijn geraakt