2DE LJ. D’OEFENSCHOOL ( VEERLE VERMOERE) EN 4VV MAERLANT-ATH. (SABINE VERVAELE) BEREIDEN SAMEN SOEP IN DE SCHOOLKEUKEN

Vlijtige jongens en meisjes van het 2de leerjaar, ijverige en hulpbereide meisjes uit 4VV

Juf Veerle Vermoere bracht me op de hoogte:

Op 14 mei gaat mijn klas naar de Vlaamsestraat om soep te koken. Dit onder begeleiding van de meisjes van 4 VV. Dus de klas van mevrouw Sabine Vervaele zal de kinderen van mijn klas helpen om de soep te maken. We gaan naar daar om 8 u 35 en blijven daar tot we klaar zijn, ook met de afwas. Op 21 mei doet de klas van juf Inge hetzelfde. Altijd welkom om een foto te komen maken.