LLN. 3DE GR. BSO OP 11 MEI IN BL’B NAAR TONEELMONOLOOG ‘DE BINNENZAK VAN DE ZIEL’ VAN EN MET KURT DEFRANCQ

Directeur J. Balbaert deelt me mee:

Werken aan burgerschapeducatie stopt niet in het weekend op het Maerlant-atheneum. Lerares Astrid Van Keer (PAV) en enkele leerlingen derde graad BSO bezochten het toneelstuk, De binnenzak van de ziel van Kurt Defrancq in Blankenberge op zaterdag 11 mei.

Het sloot naadloos aan bij hun geslaagde inleefreis naar Krakau.

Na een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen keer je terug naar huis met een onbehagelijk gevoel. Hoe is zoiets ooit kunnen gebeuren? Tienduizenden mensen die van daaruit getransporteerd werden naar vernietigingskampen. Dit is voltooid verleden tijd, wil je denken. Onderweg naar huis razen de zware trucks je voorbij. Vrachtwagens waarin mensen op de vlucht zich verstoppen in de hoop op een beter leven. Dit is de tegenwoordige tijd. Hoe komt het dat zoiets kan gebeuren? Tijd om daar een voorstelling over te maken en ze overal, in elk dorp, in iedere school, in elk godvergeten gat te gaan spelen. De binnenzak van de ziel is een theatermonoloog door Kurt Defrancq over een vluchtelingengezin. Het is een voorstelling voor iedereen vanaf 12 tot 102 jaar. Liefst voor ouders samen met hun kinderen, grootouders met hun kleinkinderen. Misschien leeft er nog een overgrootvader of een overgrootmoeder die achteraf kan vertellen wat hij of zij zelf heeft meegemaakt. Kurt Defrancq werkte voor dit project samen met auteur Herwig Deweerdt en de Dossinkazerne