ZILVERMEEUW-OUDERFEEST MET ALS TITEL ‘CLIMATE CHALLENGE@SCHOOL’: BEELDEN VAN DE REPETITIE

We konden ’s voormiddags al het enthousiasme van de leerlingen en leeRkrachten waarnemen én de vaardigheid waarmee de kinderen hun nummertjes opvoerden…alles in het teken van een beter klimaat en

Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op de zee