CITYMESH-CEO MITCH DE GEEST, OUD-LL. (1999) MAERL.-ATH. SPECIAAL VOOR DE MAERLANTKRANT OVER 5G EN OVER HOE ZIJN BEDRIJF MET EEN LICENTIE MIKT OP DE INDUSTRIE

Dit is wat Mitch De Geest op onze vraag zelf schrijft:

Met onze 5G licentie mikken we uitsluitend op de industrie. Heel wat bedrijven hebben op vandaag nood aan bedrijfskritische draadloze communicatie. Hun enige optie op vandaag is gebruik maken van WiFi netwerken. Wifi blijft in heel veel omgevingen (kantoren, scholen, thuis) zeer relevant, maar voor de industrie is de technologie vaak onvoldoende betrouwbaar wegens interferentie en een te hoge latency. Met ons 5G aanbod zorgen we ervoor dat bedrijven als het ware een privaat 5G netwerk kunnen bouwen waardoor ze hun machines, kranen, scansystemen, camera’s, personeel en AGV (autonomous guided vehicles) kunnen connecteren met de rest van het bedrijfsnetwerk. We mikken vooral op bedrijven die zogenaamde industrie 4.0 projecten willen realiseren in diverse sectoren zoals (lucht)havens, logistieke centra, container terminals, assemblagelijnen en grootschalige productiesites. 

lees ook eens : http://maerlantkrant.be/2019/04/12/lang-interview-met-oud-ll-1998-mitch-de-geest-in-bloovi-o-a-over-zijn-bedriif-citymesh-en-over-5g/

Een foto uit de atheneumtijd…deelnemer aan VUB-quiz (de leraar is Hans Vansteenkiste, germanist VUB, oud-leraar Maerlant-atheneum)

My beautiful picture