VEERTIG JAAR GELEDEN VIERDEN ZIJ HUN HONDERD DAGEN, DIE VIJF JAAR GELEDEN HUN REÜNIE IN HET MAERLANT-ATH. VIERDEN.

Het was in 1979…Frank Angillis, Alain Bauwens, Franky Beidts, Jackie Cattoor, Chantal Claerbout, Gisèle De Bruyne, Christine De Love, Veronique De Ville, Conny De Wael, Johan Decoo, Johan Defruyt, Tania Deketelaere, Nadine Dekeyzer, Greta Diricks, Patricia Falleyn, Annie Noë, Luc Peeters, Johan Rommelaere, Stijn Ruysschaert, Filip Schaeverbeke, Carine Silversmet, Hans Soete, Daniëlle Steenkiste, Katrien Steenkiste, Rik Van Hoof, Ria Van Wulpen, Marleen Vandenbroeke, Luc Vanhee, Marc Vierstraete en Carine Willaert voltooiden toen hun atheneumopleiding en net voor de paasvakantie vierden zij hun 100-dagen.

In 2014 kwamen de leerlingen uit de Menswetenschappen (zo heette Humane Wetenschappen toen) samen voor een heuglijke viering,

waar heel wat van hun oud-leerkrachten aan deelnamen : Jerry De Block, Jaak Coudeville, Ivan Plovie, Frits Standaert, Aaltje Jeddens, Dirk Tytgat, Ronny Broux, Carine De Rycke. De Bond Onze Scholen hielp mee organiseren. Dir. J. Balabert en BOS-voorzitter Peter Lips waren ook aanwezig.

In het mooie boek dat 6MW 1979 in 2014 uitgaf las ik : Op 19 maart noteert de directeur (Fernand Kesteloot) het volgende: “Na heel wat heen en weer gepraat hebben de 6des beslist om hun ‘dag’ (de 100-dagen) te laten doorgaan op donderdag 5 april 1979. Ze hebben er zich toe verbonden de lessen niet te storen en zullen dan ook liefst in de voormiddag uit de school wegblijven….Verder houden ze vanf 14.u. een opvoering voor alle leerlingen. Leraars zijn welkom.”