OUD-LL. (1991) VINCENT PAUWELS IN DE KRANT OVER DIGITALE RISICO’S BIJ ONDERNEMINGEN

In een bijlage (9 maart) van De Standaard – MEDIA PLANET VEILIGHEID lazen we een artikel over Vincent Pauwels, oud-leerling 1991. Hij is teammanager van Wilink Insurance en geeft uitleg over de groeiende digitalisering en het gebrek aan bewustzijn bij ondernemers van schadelijke gevolgen en de hulp die geboden kan worden

met jaargenoten na de proclamatie (Vincent Pauwels in het midden vooraan)

V. Pauwels uiterst rechts…schoolreis Amsterdam

schoolreis Amsterdam