MAERL-ATH.-LERARES WISKUNDE/ECONOMIE SARAH HUYGENS GEEFT TIJDENS DOORSCHUIFDAG AAN LLN. 6DE LJ. D’OEFENSCHOOL EN ZILVERMEEUW LES OVER ‘BUDGET’

Op vrijdag 15 maart konden de leerlingen van d’Oefenschool en de Zilvermeeuw een aantal lesjes uit het middelbaar volgen. Zo kregen ze o.a. een lesje BUDG€T van wiskunde- en economielerares Sarah Huygens. Daar leerden ze over alles wat met geld te maken heeft.