LLN. 2DE J. MAERL.-ATH. BELEVEN HALVE DOORSCHUIFDAG IN BRUGGE: GENUESE LOGE, WITTE SAAIHALLE, FRIETMUSEUM

met dank aan lerares Sabine Vervaele voor de foto’s

Behalve de leerlingen – 2de jaars –  die opteerden voor een sportrichting in de 3des beleefden de anderen in groepen een halve dag in Brugge.

????????????????????????????????????

Een groep begaf zich naar het FRIETMUSEUM in de Vlamingstraat, op de plek waar in lang vervlogen middeleeuwse tijden Italiaanse kooplieden hun ‘loge’, gildehuis hadden. Waar nu het Frietmuseum is, richtten Genuese kooplieden al rond 1400 hun gebouw met bijzonder mooie gotische gevel op.

In het timpaan boven de ingangsdeur ziet men de afbeelding van Sint-Joris – patroonheilige van Genua –  die de draak overwint.

 

In de 17de eeuw vestigden saaiwevers uit Hondschote (Frans-Vlaanderen) zich hier. SAAI is een soort wol. (In het dialect gebruiken we het woord als ‘sjette’ (sajet)

????????????????????????????????????

Het Frietmuseum van is het eerste en tot dusver enige museum ter wereld dat de hele geschiedenis toont van de oorsprong van de eerste aardappel tot de eerste friet.

????????????????????????????????????

Het museum bevat een collectie machines die gebruikt werden voor de bewerking, de oogst, het schillen, het sorteren en het bakken van aardappelen. Het museum is ook gericht op het tonen van Belgische frieten in kunst, muziek en film.

????????????????????????????????????

Over BINTJES leest men en ziet men er beelden. Een Friese hoofdonderwijzer en aardappelkweker noemde BINTJE naar een van zijn dochters…Bintje, wellicht van Jacobijntje..

????????????????????????????????????