OP 22 MAART FUIF VAN HEXA (6DE JAARS MAERLANT-ATH.) IN HET NOORZEEBADCOMPLEX. HEXAMETER, HEXAGOON, HEXAKOSIOIHEXEKONTAHEXAFOBIE.

Fijn toch, wijs ook dat de zesdes van het Maerlant-atheneum een keertje opteren voor een niet-Engelstalige titel voor de groep, die met zicht op de 100-dagenviering activiteiten (fuiven dus ook) een dansfeest organiseert: Noordzeebad Blankenberge Vrijdag 22 maart 2019 van 21:00 – 04:30

HEX betekent zes in het Oudgrieks en enkelen hebben het begrip in de Latijnse les – hexameter, zesvoetige versregel – leren kennen, anderen in de wiskundeles- hexagoon, zeshoek.

Het moeilijkste woord dat men in van Dale vindt, zal toch wel HEXAKOSIOIHEXEKONTAHEXAFOBIE zijn: ziekelijke vrees voor het getal 666, het zogeheten getal van het Beest, dat volgens het bijgeloof ongeluk zou voortbrengen