HET MAERLANT-ATH. KOESTERT ZIJN RELATIES MET OUD-LLN. PRECIES 15 J. GELEDEN WAS ER EEN REÜNIE MET OUD-LLN. DIE 15 J. ERVOOR HUN MIDDELBARE SCHOOLOPLEIDING HADDEN VOLTOOID

Het waren oud-leerlingen van de schooljaren 1987-1988 en 1988-1989 die op de reünie – op school in de lerarenrefter – waren uitgenodigd Een van hen, Nancy Germonprez, is nu kleuterleidster in de Zilvermeeuw-basisschool. (op de foto hieronder ziet men haar op GWP in Hastière, 1988 – de eerste GWP van het Maerlant-ath.)

My beautiful picture

foto feest 2004

My beautiful picture 1988: voor het vertrek op gwp in hastière